KÉO DÀI THỜI HẠN CÁ NHÂN TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN – LÙI THỜI HẠN BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐẾN 01/07/2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH
12/09/2019
KHÔNG XỬ LÝ THEO ĐIỀU 216 BLHS NẾU TRỐN ĐÓNG BHXH TRƯỚC NGÀY 01/01/2018
23/09/2019

KÉO DÀI THỜI HẠN CÁ NHÂN TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN – LÙI THỜI HẠN BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐẾN 01/07/2022

Căn cứ Luật quản lý thuế 2019 được ban hành bởi Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

– Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm như sau:

  • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm;
  • Đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thì thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Như vậy, sẽ kéo dài thời hạn quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp quyết toán (quy định hiện tại chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính).

– Ngoài ra, Luật này còn có một số điểm mới quan trọng, đơn cử như:

  • Bổ sung thêm quyền của người nộp thuế (Điều 16);
  • Quy định mới về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (Khoản 4 Điều 42);
  • Sửa đổi thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền phạt (Điều 87).

– Hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Theo khoản 2 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử trước đây thì: Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định Nghị định 119/2018 thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/11/2020.

Trân trọng./.