DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ ĐƯỢC HỖ TRỢ 100% CHI PHÍ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP XIN CẤP PHÉP CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
23/07/2019
DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (LẦN 5) (NĂM 2019) VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
23/08/2019

DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ ĐƯỢC HỖ TRỢ 100% CHI PHÍ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Căn cứ Nghị định 55/2019/NĐ-CP được Chính phủ có hiệu lực từ ngày 16/8/2019:

– Theo đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật với các mức như sau:

  • Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí, nhưng không quá 03 triệu đồng/năm;
  • Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 05 triệu đồng/năm;
  • Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí, nhưng không quá 10 triệu đồng/năm;
  • Hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

– Trường hợp được hỗ trợ thì doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí tư vấn pháp luật vụ việc, vướng mắc được hỗ trợ. Hồ sơ thanh toán phải có đầy đủ các giấy tờ:

  • Văn bản tư vấn pháp luật, gồm 01 bản đầy đủ và 01 bản đã loại bỏ các thông tin về bí mật kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Văn bản đề nghị thanh toán chi phí tư vấn pháp luật có xác nhận của tư vấn viên và doanh nghiệp, trong đó có viện dẫn số và ngày của văn bản đồng ý hỗ trợ, tên người thụ hưởng và số tài khoản, ngân hàng của người thụ hưởng;
  • Hóa đơn tài chính.

Trân trọng./.