CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐƯỢC VAY ĐẾN 02 TỶ ĐỒNG/DỰ ÁN TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM KỂ TỪ NGÀY 08/11/2019

PHẠT ĐẾN 02 TỶ ĐỒNG ĐỐI VỚI HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH
09/10/2019
CÔNG ĐOÀN ĐỀ XUẤT THÊM NHIỀU QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
09/10/2019

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐƯỢC VAY ĐẾN 02 TỶ ĐỒNG/DỰ ÁN TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM KỂ TỪ NGÀY 08/11/2019

Căn cứ Nghị định 74/2019/NĐ-CP ban hành ngày 23/09/2019 và có hiệu lực từ ngày 08/11/2019:

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 02 tỷ đồng/dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

– Bên cạnh đó, thời hạn vay vốn cũng được tăng lên gấp đôi so với quy định cũ là tối đa đến 120 tháng. Đồng thời, đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

– Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi nhiều nội dung khác liên quan đến điều kiện bảo đảm tiền vay; Huy động nguồn vốn để cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;…

– Bãi bỏ quy định về việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch vốn vay và chỉ tiêu việc làm tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP.

Trân trọng./.