ÁP DỤNG MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP MỚI TỪ NGÀY 20/9/2019

QUY ĐỊNH VỀ GÓP VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM
08/10/2019
PHẠT ĐẾN 02 TỶ ĐỒNG ĐỐI VỚI HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH
09/10/2019

ÁP DỤNG MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP MỚI TỪ NGÀY 20/9/2019

Căn cứ Thông tư 47/2019/TT-BTC được ban hành 05/08/2019, có hiệu lực từ ngày 20/09/2019:

– Mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp cụ thể được thay đổi như sau:

  • Mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần (hiện hành là 100.000 đồng/lần);
  • Mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần (giữ nguyên như hiện hành);
  • Trường hợp doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp;
  • Các mức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp vẫn được giữ nguyên như quy định hiện hành, trừ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp giảm còn 100.000 đồng/lần (giảm 200.000 đồng so với hiện hành).

Trân trọng./.