XEM XÉT MIỄN, GIẢM LÃI VAY NGÂN HÀNG DO ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19
09/03/2020
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 09 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH
09/03/2020

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CÔNG BỐ THÊM 08 ÁN LỆ MỚI

Căn cứ Quyết định 50/QĐ-CA do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2020:

– Theo đó, công bố thêm 08 án lệ mới sẽ được áp dụng xét xử từ ngày 15/4/2020, bao gồm:

(i) Án lệ số 30/2020/AL về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi xảy ra tai nạn giao thông;

(ii) Án lệ số 31/2020/AL về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ là quyền tài sản;

(iii) Án lệ số 32/2020/AL về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài;

(iv) Án lệ số 33/2020/AL về trường hợp cá nhân được nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài;

(v) Án lệ số 34/2020/AL về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường;

(vi) Án lệ số 35/2020/AL về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng;

(vii) Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ;

(viii) Án lệ số 37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bào hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm.

Trân trọng./.