LÃI SUẤT CHO VAY NGẮN HẠN TỐI ĐA BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM TIẾP TỤC GIẢM

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ TRONG THỜI GIAN TẠM NGỪNG KINH DOANH
16/11/2020
CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ ĐƯỢC THU THẬP DỮ LIỆU GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CỦA CÁC CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM
24/11/2020

LÃI SUẤT CHO VAY NGẮN HẠN TỐI ĐA BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM TIẾP TỤC GIẢM

Căn cứ Quyết định 1730/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 30/09/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020:

– Tổ chức tín dụng (“TCTD”), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 4,5%/năm (giảm thêm 0,5%/năm so với trước).

– Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,5%/năm (giảm thêm 0,5%/năm so với trước).

Như vậy, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tiếp tục giảm thêm 0,5%/năm so với mức lãi suất được quy định gần nhất tại Quyết định 920/QĐ-NHNN ngày 12/5/2020.

– Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký trước 01/10/2020 được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết.

Trân trọng./.