Dịch vụ luật sư trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
28/11/2017
THƯ CHÚC TẾT 2018
11/02/2018

Giải Quyết Tranh Chấp & Tranh Tụng

Giải quyết tranh chấp

Dù không ai mong muốn, nhưng đôi khi vì nhiều lý do, tranh chấp vẫn xảy ra khi có sự xung đột về lợi ích. Tùy từng vụ việc, FUJILAW sẽ đưa ra các phương án giải quyết hữu hiệu nhất, chẳng hạn như thỏa thuận, thương lượng và hòa giải. Song song đó, chúng tôi cũng sẽ báo cáo cho khách hàng cụ thể về xác suất thành công, dự liệu các khả năng khác.

Tranh tụng

Đối với tranh tụng tại tòa án hay tại trung tâm trọng tài, các luật sư của chúng tôi luôn sẵn sàng bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng.

Uy tín của FUJILAW được tạo dựng bởi chính sự tin tưởng của khách hàng và bởi thành quả đáng kể trong nhiều năm hành nghề, với những thế mạnh:

  • Kinh nghiệm giải quyết nhiều vụ từ đơn giản tới phức tạp;
  • Giải quyết vấn đề theo phương thức phù hợp nhất cho khách hàng.

Những vụ việc gần đây của FUJILAW:

  • Các tranh chấp lao động vui lòng xem tại *đính kèm link của mục Lao Động*;
  • Đại diện cho Nhà thầu trong vụ tranh chấp hoạt động xây dựng với chủ đầu tư, giá trị tranh chấp là 3,5 tỷ đồng và chúng tôi đã thắng kiện;
  • Đại diện cho nguyên đơn, kiện đòi thanh toán tiền mua sắt, tranh chấp trị giá 11,5 tỷ đồng. Kết quả thân chủ của FUJILAW thắng kiện;
  • Đại diện cho nguyên đơn, kiện đòi tiền trong vụ việc nguyên đơn đã cho vay mà không hoàn trả, số tiền lên tới 17,5 tỷ đồng. Kết quả thân chủ của FUJILAW thắng kiện;
  • Bảo vệ thành công cho nhà đầu tư trong tranh chấp liên quan đến việc mua bán cổ phần với công ty phát hành với giá trị tranh chấp là 3,5 tỷ đồng;

Bảo vệ chủ thể bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, buộc bên xâm phạm không được sử dụng nhãn hiệu gây nhầm lẫn.