Đại diện cho các nhà tài trợ về tài chính, bên vay và bên cho vay

Tư vấn tuân thủ quy định chứng khoán, tư vấn các vấn đề khác liên quan đến giao dịch chứng khoán
22/11/2017
Dịch vụ luật sư trong lĩnh vực Bất động sản
22/11/2017

Đại diện cho các nhà tài trợ về tài chính, bên vay và bên cho vay

Chúng tôi tư vấn / đại diện cho khách hàng liên quan đến:

  • Các gói sản phẩm ngân hàng và tín dụng;
  • Cơ cấu lại khoản vay, các hợp đồng thế chấp, cho thuê tài chính,…;
  • Các giấy tờ giao dịch và giao dịch điện tử;
  • Kiểm soát và quản lý rủi ro trong việc vay và cho vay;
  • Xin giấy phép / sự phê chuẩn cần thiết (nếu có);
  • Giải quyết tranh chấp, kiện tụng giữa bên vay và tổ chức tài chính.