15/04/2020

GIA HẠN NỘP THUẾ, MIỄN TIỀN CHẬM NỘP DO ẢNH HƯỞNG COVID-19

Căn cứ Công văn 897/TCT-QLN do Tổng cục Thuế ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 03/03/2020: – Theo đó, người nộp thuế (NNT) […]
09/04/2020

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP TIỀN THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT), thuế thu […]
09/03/2020

XEM XÉT MIỄN, GIẢM LÃI VAY NGÂN HÀNG DO ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Căn cứ Công văn 1117/NHNN-TD do Ngân hàng Nhà nước ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 24/02/2020: – Theo đó, Ngân hàng Nhà […]
09/03/2020

HƯỚNG DẪN VỀ ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Căn cứ Công văn 3334/CT-TTHT do Cục Thuế Tp. Hà Nội ban hành và có hiệu lực ngày 21/01/2020: – Theo đó, cá nhân có thu […]