03 ĐIỀU KIỆN ĐỂ KHÁCH HÀNG LÙI THỜI HẠN TRẢ NỢ DO DỊCH COVID-19

GIA HẠN NỘP THUẾ, MIỄN TIỀN CHẬM NỘP DO ẢNH HƯỞNG COVID-19
15/04/2020
CÁC DOANH NGHIỆP CÓ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH TỪ 1.000 TỶ ĐỒNG TRƯỚC KHI TẬP TRUNG KINH TẾ PHẢI THÔNG BÁO
15/04/2020

03 ĐIỀU KIỆN ĐỂ KHÁCH HÀNG LÙI THỜI HẠN TRẢ NỢ DO DỊCH COVID-19

Tìm hiểu kinh phí công đoàn là gì tại timviec365.com

Căn cứ Thông tư 01/2020/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 13/03/2020:

– Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Cụ thể, cơ cấu lại thời hạn trả nợ là số dư nợ gốc và/hoặc lãi khi đáp ứng đầy đủ ba (03) điều kiện sau:

(i) Phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính;

(ii) Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng công bố hết dịch Covid-19;

(iii) Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ được thực hiện trong trường hợp: Số dư nợ đã quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

– Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng công bố hết dịch Covid-19.

Trân trọng./.