THỦ TỤC XÁC NHẬN DANH SÁCH NLĐ TẠM HOÃN HĐLĐ, NGHỈ KHÔNG LƯƠNG DO COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

ĐIỀU KIỆN VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH SÂN GÔN
18/05/2020
CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GIA HẠN NỘP THUẾ, TIỀN THUÊ ĐẤT DO ẢNH HƯỞNG COVID-19
18/05/2020

THỦ TỤC XÁC NHẬN DANH SÁCH NLĐ TẠM HOÃN HĐLĐ, NGHỈ KHÔNG LƯƠNG DO COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

Căn cứ Công văn 906/BHXH-QLT do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2020:

– Theo đó, BHXH Thành phố hướng dẫn chi tiết thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, cụ thể:

(i) Điều kiện hỗ trợ cho NLĐ:

  • Thời gian hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020; và
  • Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương; và
  • Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến 31/3/2020) do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

(ii) Thời gian lập Danh sách: Hàng tháng khi có phát sinh người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

(iii) Thành phần hồ sơ – Quy trình thực hiện đối với NSDLĐ:

  • Liên hệ với cơ quan BHXH để được cung cấp dữ liệu danh sách người lao động nghỉ việc không hưởng lương do cơ quan BHXH đang quản lý; và
  • Lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 1): 02 bản gửi đến cơ quan BHXH đang quản lý qua bưu điện, file dữ liệu danh sách Mẫu số 1 gửi qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị, thời gian tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương.

Trân trọng./.