TỪ NGÀY 01/9/2020, DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHỈ CẦN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRƯỚC 03 NGÀY LÀM VIỆC
29/09/2020
HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT BÙ TRỪ THUẾ ĐÃ NỘP
30/09/2020

THỜI HẠN KÊ KHAI, NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI

Căn cứ Thông tư 65/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 09/7/2020 và có hiệu lực ngày 23/8/2020:

– Theo đó, Thông tư 65/2020/TT-BTC quy định về việc thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài như sau:

(i) Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

(ii) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp), việc nộp lệ phí môn bài được quy định như sau:

  • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn;
  • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

(iii) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp lệ phí môn bài như sau:

  • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động;
  • Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Trân trọng./.