HƯỚNG DẪN CỦA TÒA ÁN TỐI CAO VỀ LÃI, LÃI SUẤT, PHẠT VI PHẠM CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH

THAY THẾ TOÀN BỘ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO THÔNG TƯ 02/2019/TT-BKHĐT
03/04/2019
GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN TỐI ĐA 60 THÁNG
03/04/2019

HƯỚNG DẪN CỦA TÒA ÁN TỐI CAO VỀ LÃI, LÃI SUẤT, PHẠT VI PHẠM CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH

Căn cứ Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2019:

Theo đó, Nghị quyết này quy định cụ thể về:

  • Áp dụng pháp luật về lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng;
  • Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật Dân sự 1995;
  • Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật Dân sự 2005;
  • Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật Dân sự 2015;
  • Xác định thời điểm xét xử sơ thẩm và thời gian chậm trả;
  • Áp dụng pháp luật về lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng;
  • Xác định lãi suất trung bình quy định tại Điều 305 của Bộ luật Thương mại 2005…

Trân trọng./.