ĐỀ XUẤT GIẢM 30% THUẾ TNDN NĂM 2020 CHO DOANH NGHIỆP NHỎ, SIÊU NHỎ
04/06/2020
ÁP DỤNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHÀ Ở
05/06/2020

ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH TỪ NGÀY 01/7/2020

Kính gửi Quý Khách hàng,

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, theo đó:

1. Mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được điều chỉnh như sau:

– Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

 – Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuếnăm 2020.

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Vậy FUJILAW cập nhật để Quý Khách hàng được biết.

Trân trọng./.