10/11/2020

TỪ 15/10/2020, NÂNG MỨC PHẠT BUÔN BÁN HÀNG GIẢ LÊN TỐI ĐA 400 TRIỆU ĐỒNG

Căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/8/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2020: – Theo đó, các hành vi […]
09/11/2020

TĂNG MỨC PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG TỪ 01/9/2020

Căn cứ Nghị định 82/2020/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 01/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/09/2020: Theo đó, các hành vi […]
06/11/2020

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN VỀ TỘI CHO VAY NẶNG LÃI TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ

Căn cứ Công văn 4688/VKSTC-V14 năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành ngày 09/10/2020 về hướng dẫn, giải đáp vướng mắc […]
03/04/2019

HƯỚNG DẪN CỦA TÒA ÁN TỐI CAO VỀ LÃI, LÃI SUẤT, PHẠT VI PHẠM CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH

Căn cứ Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2019: Theo đó, Nghị […]