CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GIA HẠN NỘP THUẾ, TIỀN THUÊ ĐẤT DO ẢNH HƯỞNG COVID-19

THỦ TỤC XÁC NHẬN DANH SÁCH NLĐ TẠM HOÃN HĐLĐ, NGHỈ KHÔNG LƯƠNG DO COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
18/05/2020
HỒ SƠ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ÁP DỤNG TỪ 15/7/2020
01/06/2020

CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GIA HẠN NỘP THUẾ, TIỀN THUÊ ĐẤT DO ẢNH HƯỞNG COVID-19

Căn cứ Nghị định 41/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2020:

– Các doanh nghiệp là đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất được quy định như sau:

(i) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

  • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản;
  • Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
  • Xây dựng.

(ii) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

  • Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;
  • Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
  • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.

(iii) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

(iv) Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 và Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.

(v) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân kinh doanh quy định tại mục (i), (ii) và (iii) nêu trên là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020.

Trân trọng./.