SỬA ĐỔI HỒ SƠ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
14/11/2019
AI LÀ BÊN YẾU THẾ TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HIỆN NAY?
28/11/2019

BỘ Y TẾ TRẢ LỜI 5 VƯỚNG MẮC VỀ KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT

Man at the table fills in the form of health insurance. Healthcare concept. Vector illustration flat design style. Life planning. Claim form. Medical equipment money prescription medications.

Căn cứ Công văn 5823/BYT-BH ban hành và có hiệu lực từ ngày 02/10/2019:

– Bộ Y tế trả lời một số vướng mắc khi khám bệnh, chữa bênh theo diện BHYT về:

  • Trường hợp người bệnh không trình được thẻ BHYT do cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong và trường hợp do mất thẻ mà chưa kịp làm thủ tục cấp lại thì được thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH;
  • Về việc sử dụng dịch vụ cận lâm sàng thì cơ sở khám chữa bệnh (KCB) và cơ quan BHXH dựa vào các quy định chuyên môn để chuyển dịch vụ cận lâm sàng khi cần thiết, đáp ứng nhu cầu chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh;
  • Đối với KCB thông tuyến huyện tại các bệnh viện quân đội, công an thì Bộ Công an và Bộ Quốc phòng lập danh sách các bệnh xá có mô hình hoạt động là bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ mình, để thực hiện thông tuyến huyện khi người dân tham gia BHYT đến KCB;
  • Về việc xác định số lượng, cơ cấu thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu phụ thuộc vào các yếu tố: nhân lực, trình độ chuyên môn,… nên cơ quan BHXH vẫn thực hiện theo Thông tư  40/2015/TT-BYT  ngày 16/11/2015;
  • Đối với người nước ngoài KCB có thẻ BHYT, Sở Y tế sẽ xác định cơ sở KCB theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.