HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

CÔNG ĐOÀN ĐỀ XUẤT THÊM NHIỀU QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
09/10/2019
GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
28/10/2019

HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

I. ĐIỀU KIỆN:

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện:

(i) Là người quản lý doanh nghiệp;

(ii) Không có án tích;

(iii) Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép. Được chứng minh bằng:

– Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bâu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ: 2.000.000.000 (Hai tỷ) đồng;

II. CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

CÔNG VIỆC

NỘI DUNG

HỒ SƠ

1.   Văn bản đề nghị cấp Giấy Phép Hoạt Động Cho Thuê Lại Lao Động;

2.   Bản sao Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp;

3.   Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo mẫu;

4.   Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

(Các văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng)

5.    Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

(Trường hợp các văn bản này là văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt.)

6.    Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động.

THẨM QUYỀN

Sở LĐTBXH nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

QUY TRÌNH

1.     Doanh nghiệp gửi một (01) bộ hồ sơ theo quy định đến Sở LĐTBXH (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) để đề nghị cấp giấy phép;

2.     Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, Sở LĐTBXH thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy Phép Hoạt Động Cho Thuê Lại Lao Động;

3.     Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp Giấy Phép Hoạt Động Cho Thuê Lại Lao Động.

NIÊM YẾT GIẤY PHÉP

Doanh nghiệp cho thuê niêm yết công khai bản chính giấy phép tại trụ sở chính và bản sao được chứng thực từ bản chính giấy phép tại các chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh nghiệp cho thuê.

THỜI HẠN GIẤY PHÉP

Tối đa là sáu mươi (60 tháng).

Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là sáu mươi (60) tháng.

LƯU Ý

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh KHÔNG CẤP GIẤY PHÉP đối với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

1.   Không bảo đảm điều kiện theo quy định tại Mục I trên;

2.   Đã sử dụng giấy phép giả để hoạt động cho thuê lại lao động;

3.   Có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị thu hồi Giấy Phép Hoạt Động Cho Thuê Lại Lao Động thuộc một trong các trường hợp sau:

(i)      Cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép;

(ii)     Cho thuê lại lao động để thực hiện công việc không thuộc danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động theo quy định;

(iii)    Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động cho thuê lại lao động từ ba (03) lần trong khoảng thời gian tối đa ba mươi sáu (36) tháng kể từ ngày bị xử phạt lần đầu tiên;

(iv)     Doanh nghiệp có hành vi giả mạo các văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép hoặc tẩy xóa, sửa chữa nội dung giấy phép đã được cấp hoặc sử dụng giấy phép giả.

 trong năm (05) năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;

4.   Có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sử dụng giấy phép giả.

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
(Kèm theo Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ)

STT

Công việc

1

Phiên dịch/Biên dịch/Tốc ký

2

Thư ký/Trợ lý hành chính

3

Lễ tân

4

Hướng dẫn du lịch

5

Hỗ trợ bán hàng

6

Hỗ trợ dự án

7

Lập trình hệ thống máy sản xuất

8

Sản xuất, lắp đặt thiết bị truyền hình, viễn thông

9

Vận hành/kiểm tra/sửa chữa máy móc xây dựng, hệ thống điện sản xuất

10

Dọn dẹp vệ sinh tòa nhà, nhà máy

11

Biên tập tài liệu

12

Vệ sĩ/Bảo vệ

13

Tiếp thị/Chăm sóc khách hàng qua điện thoại

14

Xử lý các vấn đề tài chính, thuế

15

Sửa chữa/Kiểm tra vận hành ô tô

16

Scan, vẽ kỹ thuật công nghiệp/Trang trí nội thất

17

Lái xe

18

Quản lý, vận hành, bảo dưỡng và phục vụ trên tàu biển

19

Quản lý, giám sát, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và phục vụ trên giàn khoan dầu khí

20

Lái tàu bay, phục vụ trên tàu bay/Bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay/Điều độ, khai thác bay/Giám sát bay