03/04/2019

GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN TỐI ĐA 60 THÁNG

Căn cứ vào Nghị định 29/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/05/2019: – Điều kiện để được cấp Giấy phép cho thuê lại lao động:   […]
03/04/2019

GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2018/NĐ-CP

Căn cứ vào Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH được ban hành vào ngày 18/3/2019: Người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã […]
20/12/2018

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01/01/2019

Ngày 16/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo […]
04/12/2018

CHẾ ĐỘ CHI TRẢ BHYT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI NƯỚC NGOÀI VÀ MỨC LƯƠNG LÀM CĂN CỨ ĐÓNG BHXH

Công văn số 4984/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời một số vướng mắc của FUJILAW về chế độ chi trả […]