TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NHỮNG NGÀY NGỪNG VIỆC DO DỊCH BỆNH NGUY HIỂM

THƯ CHÚC TẾT 2020
20/01/2020
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NĂM 2019
12/02/2020

TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NHỮNG NGÀY NGỪNG VIỆC DO DỊCH BỆNH NGUY HIỂM

Dear Quý Khách hàng.

Trước diễn biết phức tạp của dịch bệnh nCoV do Virut Corona gây ra Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM và nhiều tỉnh thành khác đã đồng ý kéo dài thời gian nghỉ học nhằm đảm bảo sự lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Theo đó, một bộ phận Người lao động làm việc tại các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục sẽ được tạm nghỉ trong giai đoạn này. Liên quan đến việc trả lương cho Người lao động trong những ngày tạm ngừng việc do dịch bệnh nguy hiểm FUJILAW trả lời như sau:

1. Theo quy định Khoản, 3, Điều 98, BLLĐ thì “Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”;

2. Theo Thông báo số 291/GDĐT-VP ngày 02/02/2020 của Sở GDĐT Tp.HCM thì TẤT CẢ HỌC SINH ĐƯỢC NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 03/02-09/02/2020. Đây là VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN (Đến thời điểm hiện tại UBND Tp.HCM đã đồng ý cho học sinh nghỉ thêm một tuần, đến hết ngày 16/02/2020);

3. Quý Khách hàng căn cứ vào Nghị định 90/2019/NĐ-CP để xác định mức lương tối thiểu vùng.

Từ các quy định trên, Quý Khách hàng có thể trả lương cho NLĐ (chỉ những người có liên quan đến việc học sinh nghỉ học thì họ cũng không có việc làm) cho những ngày nghỉ theo yêu cầu của Sở GDĐT bằng lương tối thiều vùng nêu trên.

Trân trọng./.