NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ TRA CỨU THỜI GIAN THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUA TIN NHẮN

BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM
02/05/2019
BA TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP BẮT BUỘC PHẢI KIỂM TOÁN NỘI BỘ
02/05/2019

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ TRA CỨU THỜI GIAN THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUA TIN NHẮN

Căn cứ theo Công văn 330/CNTT-PM được ban hành ngày 03/04/2019:

– Theo đó, hướng dẫn NLĐ tự tra cứu thông tin BHXH của mình bằng điện thoại di động như sau:

 (i) Tra cứu thời gian tham gia BHXH:

  • Cú pháp gửi tin nhắn: TC BHXH {Mã số BHXH} gửi đến 8179;
  • Ví dụ: Soạn tin nhắn với cú pháp: ‘TC BHXH 0110129425’ gửi đến 8179;
  • Nội dung thông tin nhận được: Mã số BHXH: 0110129425; Thời gian tham gia BHXH: 09 năm 07 tháng; Thời gian tham gia BHTN: 08 năm 08 tháng.

(ii) Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian:

  • Cú pháp gửi tin nhắn: TC BHXH {mã số BHXH} {từ tháng-năm} {đến tháng-năm};
  • Ví dụ: Soạn tin nhắn với cú pháp: ‘TC BHXH 0110129425 012016 122017’ và gửi đến 8179.

(iii)  Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian theo năm:

  • Cú pháp gửi tin nhắn: TC BHXH {mã số bảo hiểm xã hội} {từ năm} {đến năm};
  • Ví dụ: Soạn tin nhắn với cú pháp: ‘TC BHXH 0110129425 2017 2018’ gửi đến 8179.

– Cũng theo Công văn này, khi doanh nghiệp báo giảm người lao động, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo cho người lao động…

Trân trọng./.