GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2018/NĐ-CP

THƯ CHÚC TẾT 2019
30/01/2019
THAY THẾ TOÀN BỘ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO THÔNG TƯ 02/2019/TT-BKHĐT
03/04/2019

GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2018/NĐ-CP

Căn cứ vào Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH được ban hành vào ngày 18/3/2019:

Người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

 

  • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam;

 

  • Chưa đủ 60 tuổi đối với nam và chưa đủ 55 tuổi đối với nữ;

 

  • Không thuộc đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, bao gồm người lao động là Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật đang làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài, đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng và được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Trân trọng./.