ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19 ĐƯỢC HỖ TRỢ 500.000VNĐ/NGƯỜI

ÁP DỤNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHÀ Ở
05/06/2020
LƯU Ý LIÊN QUAN ĐẾN GIA HẠN NỘP THUẾ TNDN, THUẾ GTGT
22/06/2020

ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19 ĐƯỢC HỖ TRỢ 500.000VNĐ/NGƯỜI

Căn cứ Quyết định 643/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho Đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2020:

– Theo đó, chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với các đối tượng như sau:

(i) Đoàn viên, NLĐ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bị mất việc, thiếu việc làm dẫn đến mất thu nhập, thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (1.490.000 đồng/tháng), có hoàn cảnh khó khăn tại thời điểm xét hỗ trợ và không nằm trong đối tượng được nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Nghị quyết số 42/NQ-CP);

(ii) Đoàn viên, NLĐ đã được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, định hướng đối tượng gồm:

  • Lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi.
  • NLĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo đang được điều trị (nằm viện hoặc điều trị ngoại trú); đoàn viên có vợ hoặc chồng hoặc con hoặc bố, mẹ già (đang ở cùng và phải nuôi dưỡng) bị bệnh hiểm nghèo.
  • Đoàn viên là người khuyết tật, người bị tai nạn lao động chưa được hưởng trợ cấp.
  • Trường hợp đặc biệt khó khăn khác ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lao động, sức khỏe, đời sống…

(iii) Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần;

(iv) Thời gian được tính ảnh hưởng: Từ ngày 01/3/2020 đến ngày 31/5/2020;

(v) Thời gian thực hiện: Chậm nhất đến ngày 30/7/2020.

Trân trọng./.