QUY TRÌNH TỐ TỤNG TẠI TÒA
12/07/2018
TỔNG HỢP CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG
16/08/2018

TỔNG HỢP CÁC LOẠI VỐN

Business concept, Businessman confuses between two choices of money. Vector illustration.

Ngày nay, sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã kéo theo sự cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp diễn ra gay gắt hơn. Việc Doanh nghiệp huy động được vốn mới chỉ là bước đi đầu, quan trọng và quyết định hơn cả là nghệ thuật phân bố, sử dụng vốn làm sao để có hiệu quả cao nhất. Vì vậy, phải nắm rõ cách thức, biện pháp, mục đích sử dụng và mở rộng vốn kinh doanh hiệu quả, từ đó mới giúp doanh nghiệp tồn tại và ngày càng phát triển trong cơ chế thị trường. Với bài viết “TỔNG HỢP CÁC LOẠI VỐN”, FUJILAW mong muốn có thể mang đến cho Quý Khách hàng một cái nhìn tổng quan nhất về vấn đề hết sức quan trọng này. 

Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Mục đích để biết khi Nhà đầu tư quyết định đầu tư một Dự án thì họ dự định bỏ ra bao nhiêu tiền để triển khai dự án. Ngoài ra, chênh lệch giữa Vốn Đầu tư và Vốn Điều lệ là khoản giới hạn để Công ty FDI được vay trung và dài hạn.

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Vốn điều lệ là giới hạn số tiền Công ty có nghĩa vụ phải trả khi kinh doanh thua lỗ. Khi này các thành viên, cổ đông đã góp đủ vốn vào Công ty không chịu trách nhiệm cho hoạt động kinh doanh của Công ty bằng tài sản cá nhân (trừ trường hợp cố ý làm sai hay bảo lãnh các khoản vay bằng tài sản cá nhân).

Vốn lưu động là hiệu số giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn. Về mục đích thì dân kế toán trả lời chính xác hơn. Còn ở góc độ tài chính thì FUJLAW hiểu là Vốn lưu động càng lớn thì khả năng thanh toán cao nên thuận tiện trong kinh doanh, đầu tư, thanh toán,… vì vốn lưu động sẽ dễ quy đổi ra tiền mặt.

Vốn cố định của doanh nghiệp là 1 bộ phận của vốn đầu tư ứng trước về tài sản cố định mà đặc điểm của nó là luân chuyển dần dần từng phần trong nhiều chu kỳ sản xuất và hoàn thành 1 vòng tuần hoàn khi tài sản cố định hết thời gian sử dụng. Giá trị của doanh nghiệp phần lớn được tích lũy dưới hình thức Vốn cố định.

TIÊU CHÍ

VỐN LƯU ĐỘNG

VỐN CỐ ĐỊNH

Đặc điểm

– Vốn lưu động lưu chuyển nhanh

– Vốn lưu động dịch chuyển một lần vào quá trình sản xuất, kinh doanh.

– Vốn lưu động hoàn thành một vòng tuần hoàn sau khi hoàn thành một quá trình sản xuất kinh doanh.

– Quá trình vận động của vốn lưu động là một chu kỳ khép kín từ hình thái này sang hình thái khác rồi trở về hình thái ban đầu với giá trị lớn hơn giá trị ban đầu. Chu kỳ vận động của vốn lưu động là cơ sở đánh giá khả năng thanh toán và hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

+ Điều khác biệt lớn nhất giữa vốn lưu động và vốn cố định là: vốn cố định chuyển dần giá trị của nó vào sản phẩm thông qua mức khấu hao, còn vốn lưu động chuyển toàn bộ giá trị của nó vào giá trị sản phẩm theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh.

– Vốn cố định luân chuyển qua nhiều kì sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp do tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn tham gia vào nhiều chu kì sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

– Khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, bộ phận vốn cố định đầu tư vào sản xuất được phân ra làm 2 phần. Một bộ phận vốn cố định tương ứng với giá trị hao mòn của tài sản cố định được dịch chuyển vào chi phí kinh doanh hay giá thành sản phẩm, dịch vụ được sản xuất ra, bộ phận giá trị này sẽ được bù đắp và tích lũy lại mỗi khi hàng hóa hay dịch vụ được tiêu thụ. Bộ phận còn lại của vốn cố định dưới hình thức giá trị còn lại của tài sản cố định.

Biều hiện

Tài sản lưu động

Tài sản cố định

Thể hiện trên Báo cáo tài chính

Các chỉ tiêu về tài sản lưu động như tiền và các khoản tương đương tiền, nợ phải thu….