SỬA ĐỔI HỒ SƠ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

05 TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐƯỢC XEM XÉT XỬ LÝ RỦI RO
14/11/2019
BỘ Y TẾ TRẢ LỜI 5 VƯỚNG MẮC VỀ KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT
14/11/2019

SỬA ĐỔI HỒ SƠ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

Căn cứ Thông tư 15/2019/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 11/10/2019 và có hiệu lực từ ngày 25/11/2019:

  • Bổ sung quy định mới về hoạt động của đại lý đổi ngoại tệ, theo đó, tổ chức kinh tế có thể thỏa thuận với tổ chức tín dụng ủy quyền trong hợp đồng đại lý về việc đặt đại lý đổi ngoại tệ ở một hoặc nhiều địa điểm trên địa bàn nơi tổ chức kinh tế có trụ sở chính hoặc chi nhánh.
  • Thay đổi những giấy tờ cần có trong Hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ như sau: Thay vì chuẩn bị Báo cáo về tình hình trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đổi ngoại tệ thì người nộp cần chuẩn bị Báo cáo về việc tổ chức kinh tế trang bị đầy đủ bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi ngoại tệ tại nơi giao dịch khi nộp Hồ sơ.
  • Sửa đổi thành phần Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài: Thay vì báo cáo 05 năm liên tục như quy định cũ, người nộp chỉ cần nộp kèm Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán 03 năm liên tục liền trước năm nộp hồ sơ.

Trân trọng./.