SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 09 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CÔNG BỐ THÊM 08 ÁN LỆ MỚI
09/03/2020
KHUNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG THEO VÙNG LƯƠNG TỐI THIỂU
09/03/2020

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 09 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH

Căn cứ Nghị định 17/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020 và có hiệu lực ngày 22/03/2020:

– Có 09 Nghị định được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, bao gồm:

(i) Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô;

(ii) Nghị định 137/2013/NĐ-CP và Nghị định 08/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực điện lực;

(iii) Nghị định 38/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực hóa chất;

(iv) Nghị định 77/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm;

(v) Nghị định 87/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh khí;

(vi) Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh rượu;

(vii) Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh thuốc lá.

Nghị định 17/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/3/2020. Riêng các quy định về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô và các quy định về kinh doanh rượu tại Nghị định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (05/02/2020).

– Một số quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh rượu đã được bãi bỏ, cụ thể như sau:

(i) Đối với hoạt động bán buôn rượu, bãi bỏ quy định một số điều kiện bao gồm:

  • Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên.
  • Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
  • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

(ii) Đối với hoạt động bán lẻ rượu, bãi bỏ quy định một số điều kiện bao gồm:

  • Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
  • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Ngoài ra, kể từ ngày 05/02/2020, nếu Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh sản xuất/kinh doanh/nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ; hoặc thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ có nồng độ cồn 5.5. độ trở lên PHẢI ĐĂNG KÝ với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện MÀ KHÔNG PHẢI XIN CẤP GIẤY PHÉP BẢN LẺ TIÊU DÙNG TẠI CHỖ như luật cũ.

– Một số quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô được bãi bỏ, cụ thể, doanh nghiệp muốn được cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô sẽ không cần phải đáp ứng các yêu cầu sau kể từ ngày 05/02/2020:

(i) Có đủ nhân lực, phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

(ii) Đáp ứng đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy;

(iii) Có đủ các hồ sơ về bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, doanh nghiệp nhập khẩu và tạm nhập ô tô có phần mềm thiết bị định vị chứa bản đồ vi phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước CHXHCN Việt Nam sẽ bị tạm dừng hiệu lực hoặc bị thu hồi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

Trân trọng./.