CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐƯỢC VAY ĐẾN 02 TỶ ĐỒNG/DỰ ÁN TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM KỂ TỪ NGÀY 08/11/2019
09/10/2019
HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
15/10/2019

CÔNG ĐOÀN ĐỀ XUẤT THÊM NHIỀU QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Căn cứ Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành ngày 28/8/2019, có hiệu lực từ ngày 10/09/2019:

Theo đó, để bảo đảm quyền dân chủ cũng như những quyền lợi khác của người lao động, để thực hiện vai trò, trách nhiệm của công đoàn đặc biệt là công đoàn cơ sở, tổ chức công đoàn đề xuất thêm quyền lợi cho người lao động. Cụ thể:

– Người lao động cần được biết:

  • Tình hình sản xuất kinh doanh của phòng, ban, phân xưởng (nếu cần thiết);
  • Các nội quy, quy chế liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động như: Nội quy lao động, quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động, năng lượng, trả lương, trả thưởng, trang bị bảo hộ lao động, quy trình vận hành máy móc, thiết bị, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ; chế độ, chính sách cho người lao động, trợ cấp thôi việc, mất việc làm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; tình hình đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp; tình hình tài chính doanh nghiệp,v.v.

– Người lao động được tham gia quy trình xử lý, giải quyết tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động, v.v.

– Bổ sung quyền được quyết định của người lao động phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp: Mức đóng các loại quỹ xã hội, từ thiện, tham quan, du lịch, v.v.

– Người lao động được tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách với người lao động, trợ cấp thôi việc, mất việc làm, v.v.

– Công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động quy định thêm nội dung các hình thức dân chủ khác vào quy chế như: hình thức dân chủ thông qua hộp thư góp ý, thư ngỏ, hiến kế, diễn đàn, tài liệu, ấn phẩm, bản tin, trao đổi trực tiếp, tiếp người lao động tại doanh nghiệp, v.v.

Trân trọng./.