CHẾ ĐỘ CHI TRẢ BHYT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI NƯỚC NGOÀI VÀ MỨC LƯƠNG LÀM CĂN CỨ ĐÓNG BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
24/10/2018
TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01/01/2019
20/12/2018

CHẾ ĐỘ CHI TRẢ BHYT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI NƯỚC NGOÀI VÀ MỨC LƯƠNG LÀM CĂN CỨ ĐÓNG BHXH

Công văn số 4984/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời một số vướng mắc của FUJILAW về chế độ chi trả bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người lao động đi khám, chữa bệnh tại nước ngoài và mức lương làm căn cứ đóng BHXH. Cụ thể:

1.  Kể từ ngày 01/01/2015 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực thi hành), các trường hợp người tham gia BHYT đi khám, chữa bệnh tại nước ngoài không thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT;

2. Từ ngày 01/01/2018 tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Thông tư số 47/2015/TT-BLDTBXH.

Quý khách hàng tham khảo toàn bộ nội dung công văn tại đường link sau: FUJILAW_Cong van so 4984.BHXH-CSYT_29.11.2018

Trân trọng./.