Các luật sư của FUJILAW được biết đến bởi nhiều năm kinh nghiệm làm pháp chế, cố vấn tài chính cho các ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài. Chính vì thế, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và đại diện cho khách hàng, tập trung vào các lĩnh vực:
Ngân hàng
Chứng khoán
Thị trường vốn

22/11/2017

Đại diện cho các nhà tài trợ về tài chính, bên vay và bên cho vay

Chúng tôi tư vấn / đại diện cho khách hàng liên quan đến: Các gói sản phẩm ngân hàng và tín dụng; Cơ cấu lại khoản […]
22/11/2017

Tư vấn tuân thủ quy định chứng khoán, tư vấn các vấn đề khác liên quan đến giao dịch chứng khoán

Chúng tôi có nguồn lực và kinh nghiệm tư vấn liên quan đến: Việc thành lập và cơ cấu công ty chứng khoán; Việc tuân thủ […]
22/11/2017

Tư vấn về môi giới và đại lý môi giới, giao dịch kinh doanh có sự tham gia của tổ chức tài chính, trao đổi và thanh toán bù trừ, bảo hiểm tài chính doanh nghiệp

Thị trường vốn nói chung trong thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh về quy mô và chất lượng, đặc biệt là các […]