BỘ Y TẾ BAN HÀNH GIÁ TRỊ GIỚI HẠN TIẾP XÚC CHO PHÉP ĐỐI VỚI 50 YẾU TỐ HÓA HỌC TẠI NƠI LÀM VIỆC

BỔ SUNG 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI
13/01/2020
03 TRƯỜNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TÍN DỤNG
13/01/2020

BỘ Y TẾ BAN HÀNH GIÁ TRỊ GIỚI HẠN TIẾP XÚC CHO PHÉP ĐỐI VỚI 50 YẾU TỐ HÓA HỌC TẠI NƠI LÀM VIỆC

Căn cứ theo Thông tư 10/2019/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành ngày 10/06/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 09/12/2019:

  • Theo đó, QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc được đính kèm theo Thông tư này.
  • Giới hạn tiếp xúc ngắn là ngưỡng nồng độ cho phép của chất trong không khí môi trường lao động, tính trung bình theo thời lượng 15 phút. Giới hạn này áp dụng đối với các hóa chất có thể gây kích ứng da, niêm mạc; ức chế hoặc kích thích thần kinh trung ương; tổn thương cấp, bán cấp; tổn thương mô không hồi phục.
  • Giới hạn tiếp xúc ca làm việc là ngưỡng nồng độ cho phép của chất trong không khí môi trường lao động, tính trung bình theo thời lượng tiếp xúc 8 giờ/ca, 40 giờ/tuần làm việc.
  • Giới hạn tiếp xúc ca làm việc đối với một số yếu tố hóa học: Aceton là 200 mg/m3, Acid acetic 25 mg/m3, Acid hydrochloric 5,0 mg/m3, Acid sulfuric 1,0 mg/m3, Cadmi và hợp chất 0,005 mg/m3, Carbon dioxide 9.000 mg/m3.
  • Giới hạn tiếp xúc ngắn đối với Aceton là 1000 mg/m3, Acid acetic là 35 mg/m3, Acid hydrochloric 7,5 mg/m3, Acid sulfuric 2,0 mg/m3, Carbon dioxide 18.000 mg/m3.

Trân trọng./.