BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

TÍN DỤNG TRẮNG, XÁM VÀ ĐEN
17/04/2019
NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ TRA CỨU THỜI GIAN THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUA TIN NHẮN
02/05/2019

BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

Căn cứ Thông tư 03/2019/TT-NHNN có hiệu lực ngày 13/5/2019 thì:

– Bổ sung đối tượng được sử dụng ngoại hối là nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc, ký quỹ ngoại tệ chuyển khoản khi tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

  • Mua cổ phần tại doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa được TTCP phê duyệt;
  • Mua cổ phần, phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn được TTCP phê duyệt;
  • Mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thực hiện thoái vốn được TTCP phê duyệt.

– Nếu trúng đấu giá thì nhà đầu tư nước ngoài được chuyển vốn đầu tư theo quy định về quản lý ngoại hối để thanh toán giá trị mua cổ phần, phần vốn góp. Trường hợp đấu giá không thành công thì được chuyển ra nước ngoài số tiền đã đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ sau khi đã trừ các chi phí phát sinh (nếu có).

Trân trọng./.