BỔ SUNG 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

TRỰC TIẾP ĐƯA TIN KHÔNG TRUNG THỰC VỀ DOANH NGHIỆP KHÁC, PHẠT ĐẾN 300 TRIỆU ĐỒNG
13/01/2020
BỘ Y TẾ BAN HÀNH GIÁ TRỊ GIỚI HẠN TIẾP XÚC CHO PHÉP ĐỐI VỚI 50 YẾU TỐ HÓA HỌC TẠI NƠI LÀM VIỆC
13/01/2020

BỔ SUNG 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

Căn cứ theo Quyết định 1967/QĐ-BKHĐT năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và có hiệu lực từ ngày 13/12/2019:

– Bổ sung mới 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&ĐT, bao gồm:

(i) Thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài:

Yêu cầu trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày dự án đầu tư được chấp thuận hoặc cấp phép theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, Nhà đầu tư phải gửi thông báo bằng văn bản về việc thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài kèm theo bản sao văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư. Các cơ quan phụ trách sẽ tiếp nhận và theo dõi.

(ii)   Gia hạn chuyển lợi nhuận về nước:

Nhà đầu tư có dự án đầu tư tại nước ngoài phát sinh lợi nhuận nhưng chưa chuyển về nước và không giữ lại để tăng vốn cho dự án, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính công ích đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Trân trọng./.