TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ 01/11/2020
05/10/2018
CHẾ ĐỘ CHI TRẢ BHYT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI NƯỚC NGOÀI VÀ MỨC LƯƠNG LÀM CĂN CỨ ĐÓNG BHXH
04/12/2018

BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

I. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại việt nam phải tham gia bảo hiểm trong trường hợp sau:

1. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề;

2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

 

II. Lưu ý rằng sẽ không tham gia khi (Cả Công ty và Người lao động):

1. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

2. Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động; hoặc

3. Không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

 

III. Mức đóng:

 

THỜI GIAN

CÔNG TY

NGƯỜI LAO ĐỘNG

MỨC ĐÓNG

Từ ngày 01/12/2018

  • 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
  • 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 

Từ ngày 01/01/ 2022

  • 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
  • 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
  • 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất
  • 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.