BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NĂM 2019

TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NHỮNG NGÀY NGỪNG VIỆC DO DỊCH BỆNH NGUY HIỂM
06/02/2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NĂM 2019

Kính gửi Quý Khách hàng.

Liên quan đến Website thương mại điện tử FUJILAW nhận được thông báo từ Bộ Công Thương với nội dung như sau:

“Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của các website thương mại điện tử (TMĐT) và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời đưa ra định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) thông báo tới các Doanh nghiệp việc gửi Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2019 của doanh nghiệp.

Cục TMĐT và KTS đề nghị các thương nhân, tổ chức, cá nhân thực hiện Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2019 trực tuyến trên Hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ: baocao.online.gov.vn và gửi Báo cáo online về Cục trước ngày 14 tháng 02  năm 2020.

Đề nghị thương nhân, tổ chức gửi Báo cáo theo quy định, Hệ thống sẽ chấm dứt hồ sơ website TMĐT và đưa vào danh sách vi phạm trên trang www.online.gov.vn những  thương nhân, tổ chức, cá nhân không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.

Cục TMĐT và KTS thông báo để các thương nhân, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.”

Quý Khách hàng có Website đã thực hiện Thông báo hoặc Đăng ký với Bộ Công Thương vui lòng thực hiện nộp báo cáo online tình hình hoạt động của Website tại trang www.online.gov.vn trước ngày 14/02/2020.

Nếu Quý Khách hàng đã thực hiện nộp báo cáo thì vui lòng bỏ qua nội dung thông báo này.

Trân trọng./.